Huishoudelijke reglement

 

Art. 1 - Voertaal 

De voertaal van KTSB is het Nederlands.

 

Art. 2 - Leden 

Al wie, na aanvaarding door de Raad van Bestuur, zijn lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft, is lid van KTSB.

 

Art. 3 - Lidgeld 

Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door de algemene vergadering vastgelegd.

 

Art. 4 - Gastspelers

Een gastspeler wordt toegelaten onder volgende voorwaarden :

 1. Een gastspeler kan enkel door een lid worden uitgenodigd; deze blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gast. Een gastspeler mag maximum 3x spelen per seizoen.
 2. Ieder tennislid mag per seizoen, onbeperkt uitnodigingen aankopen op zijn/haar naam tegen betaling van € 10 per keer aan KTSB op de rekening BE33 4387 1601 8146  met vermelding “UITNODIGING”.  Vervolgens wordt de virtuele uitnodigingskaart aan zijn profiel gelinkt. 
 3. Als de gast geen lid is van Tennis Vlaanderen moet hij een account aanmaken via de app of via de website van Tennis Vlaanderen.
 4. Het lid reserveert een terrein met zijn naam en met de naam van  de gast.
 5. Als het lid meerdere beurten koopt, zal het systeem automatisch het overblijvende saldo rapporteren.
 6. Indien er door omstandigheden niet wordt getennist moet de reservatie vóór de aanvang van het speeluur worden geannuleerd door het lid KTSB. Het systeem behoudt het speelrecht voor later en het saldo wordt terug aangevuld.
 7. Spelen met niet-ingeschreven gasten is onverantwoord en onveilig en kan tot schorsing en bij herhaling tot uitsluiting leiden.
 8. De gastspeler speelt op eigen risico en is niet verzekerd door de tennisclub behalve als hij lid is van Tennis Vlaanderen.

 

Art. 5 - Beurtenkaart : LOSSE VERHUUR

Losse verhuur is mogelijk onder volgende voorwaarden :

 1. De prijs voor Losse Verhuur bedraagt € 20 per plein per uur door de huurder te betalen aan KTSB op de rekening BE33 4387 1601 8146  met vermelding “HUUR  TERREIN”.
 2. Voor € 80 krijgt de huurder 5 speeluren : het systeem rapporteert € 100 als toegekend bedrag.
 3. Indien de huurder geen lid is van Tennis Vlaanderen, maakt hij een account aan via de app of via de website van Tennis Vlaanderen.
 4. De verhuring kan slechts éénmaal per zomerseizoen door dezelfde deelnemer worden aangekocht en wordt virtueel geregistreerd. 
 5. De verhuring is strikt persoonlijk.
 6. Bij terreinreservatie is de vermelding van de namen van alle medespelers verplicht in het vakje ‘opmerking’. Het systeem rapporteert automatisch het overblijvende saldo.
 7. Indien er door omstandigheden niet wordt getennist moet de reservatie voor de aanvang van het speeluur worden geannuleerd. Het systeem behoudt het speelrecht voor later en het saldo wordt terug aangevuld.
 8. De verhuring is enkel geldig tijdens het zomerseizoen waarin deze werd aangekocht.  Het tegoed saldo wordt daarna automatisch op nul teruggebracht.
 9. Als de huurder geen lid is van Tennis Vlaanderen is hij ook NIET verzekerd tegen sportongevallen
 10. Bij lid worden van KTSB na de verhuring, zal het bedrag in mindering worden gebracht op het zomerlidgeld, vanaf dat ogenblik is de deelnemer verzekerd lid.

 

Art. 6 - Tennisterreinen

 1. De tennisterreinen zijn ter beschikking vanaf 9 uur tot 23 uur op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen vanaf 8 uur.
 2. Spelen bij kunstlicht is mogelijk tot 23 uur, de kleedkamers worden om 22.30 uur gesloten.
 3. De tennisterreinen kunnen maar betreden worden na reservatie.
 4. Tennisschoenen en aangepaste tenniskledij zijn verplicht voor alle spelers die de terreinen betreden.
 5. Er wordt gespeeld tot op het uur.
 6. Na iedere partij vegen de spelers de banen en sproeien ze zo nodig.
 7. Alleen de spelers mogen zich binnen de afsluiting begeven en de toegang tot de terreinen gebeurt enkel tijdens spelonderbrekingen.
 8. Aan alle aanwezigen wordt gevraagd mee te zorgen voor de netheid op en rond de terreinen.

 

Art. 7 - Bezetting van de terreinen

 1. Een tennisterrein kan maar gedurende één uur bezet worden.
 2. Er kan twee uur na elkaar gespeeld worden voor zover het terrein onbezet blijft.
 3. Een lid dat reeds gespeeld heeft, dient voorrang te verlenen aan een lid dat op diezelfde dag nog niet heeft gespeeld.
 4. Bij grote toeloop dient dubbel te worden gespeeld.
 5. Tijdens de maanden juli en augustus hebben de volwassen leden op werkdagen voorrang vanaf 17 uur. Schoolgaande leden kunnen enkel spelen tussen 8 en 17 uur.
  Dezelfde regel geldt tevens voor iedere speler die overdag kan spelen.
 6. Op woensdagnamiddag tussen 13 en 18 uur hebben schoolgaande spelers voorrang op alle terreinen. Indien een terrein onbezet blijft, kunnen volwassenen het terrein bezetten.

 

Art. 8 - Reservatie van een terrein:

Systeem van voorafgaande reservatie - zowel op weekdagen als in het weekend.
Men kan alleen binnen een periode van acht dagen een terrein reserveren.

Binnen de periode van inschrijven en spelen mag de naam van een speler slecht tweemaal voorkomen in de reservatiemodule + 1 maal “Last Minute”.

Opnieuw reserveren is enkel mogelijk na het beëindigen van zijn speeluur.

De speler die een uur reserveert voor een enkel- of dubbelspel moet zijn naam en die van een partner duidelijk invullen in de reservatiemodule . Bij dubbelspel kunnen twee- of meerdere namen worden ingevuld (vrije keuze).

“Last Minute” is enkel mogelijk 1 dag vooraf.

Reservatie voor “Beurtenkaart-spelers” :

 1. Inschrijven samen met- en door een “LID” van TSB via de website van tennisclubstrombeekbever.be  naar de terrein-reservatiemodule van TSB, kies een datum, een terrein en aanvangsuur en achter de naam van speler 2 zie je de ledengroep=beurtenkaart, hiermee geef je aan dat de beurtenkaart speler gaat betalen met de beurtenkaart, opslaan en de reservatie is klaar.
 2. Inschrijven met een andere speler met een beurtenkaart, dit kan enkel gebeuren per aanvraag via tsb.leden@gmail.com

 

Art. 9 - Tennislessen

De lessen, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen, worden gegeven door erkende trainers. Hiervoor worden terreinen voorbehouden op dagen en uren door het bestuur vastgelegd.

Ieder KTSB-lid heeft het recht, hetzij individueel, hetzij in groep, getraind te worden.

Terrein 4 wordt hiervoor voorbehouden, op alle dagen van de week, behalve wanneer er een clubtornooi is en op de dagen waarop er tornooien of interclubs moeten gespeeld worden.

De trainer moet lid zijn van KTSB of aangesteld zijn door het bestuur.

Voor al de hierboven vermelde activiteiten moet het terrein op een normale wijze gereserveerd worden, met de vermelding “KTSB-les“ op de reservatiemodule.

 

Art. 10 - Aanbrengen nieuwe leden

Een in het voorgaande tennisseizoenjaar volwassen KTSB-lid die voor het huidig volledig tennisseizoen een nieuw volwassen spelend lid aanbrengt heeft recht op een aankoopbon van 20€.

 

Art. 11- Sancties

Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement wordt één van de door het bestuur vastgestelde sancties getroffen (verwittiging - schorsing - uitsluiting).

 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur