Ongeval

 

Hoe verklaren ?

Volgende informatie zo vlug mogelijk en binnen de 6 dagen doorsturen aan :  tsb.secretariaat@gmail.com :

  1. Naam voornaam en aansluitingsnr Tennis Vlaanderen van slachtoffer
  2. Datum en uur van ongeval
  3. Plaats
  4. Omstandigheden (nadere omschrijving van de feiten)
  5. Letsels
  6. Getuige(n) = medespeler(s)

 

Documenten

 

Opvolging aangifte sportongeval ETHIAS

(kopie nemen van alle documenten is aan te raden)

Na de aangifte door TSB zal het slachtoffer een schrijven ontvangen van ETHIAS met de nodige gegevens, dossiernummer en contactpersoon.

Het slachtoffer staat zelf in voor de verdere afhandeling met de verzekering – steeds het dossiernummer ongeval vermelden.

Dokters- Kiné of andere medische kosten eerst afrekenen met de mutualiteit.

Het origineel terugbetalingsdocument van de mutualiteit doorsturen aan ETHIAS.

De verzekering voorziet een terugbetaling voor de niet terugbetaalde tussenkomst door de mutualiteit.

Farmaceutische kosten kunnen eveneens  in aanmerking worden genomen (steeds  originele documenten overmaken aan de verzekering).